Pagamants GRANUEC

Cap persona podrà gaudir dels serveis que ofereix el club si no està al corrent del pagament de les quotes.

 

QUOTES SOCIALS

 
  • Quota Familiar (a partir de 3 membres)
  • Quota Individual
  • Quota Gestió
 

Un únic pagament per temporada.

 

QUOTES ENTRENAMENTS

 

Les quotes dels entrenaments es cobraran en 4 terminis, les dates de cobrament de les mateixes seran la primera setmana dels mesos de desembre, gener, febrer i març.

 

FURGO MENSUAL

 

Aquest any el servei de la furgoneta es cobrarà mensualment, a mes vençut (a principi de mes, junt amb la quota i els entrenaments extres) Abans de passar el rebut mensual s’enviarà un e-mail amb:

  • Import quota
  • Import entrenaments extres a girar
  • Import Furgo a girar
  • TOTAL

 

FORFETS

 

Es demanen a través d’un formulari que teniu a al web del club. I que us hem fet arribar via e-mail. Es farà el càlcul del cost dels forfets segons la taula adjunta i s’enviarà un e-mail a cadascuna de les famílies amb l’import total a pagar. A principis o mitjans de novembre (després que s’hagi enviat un e-mail indicant l’import a pagar) es girarà el rebut.

 

 

 

LLICÈNCIES/ASSEGURANCES FCEH

 

Com ja heu rebut per e-mail aquelles persones que al fer la inscripció heu indicat el tipus de llicència que voleu/necessiteu, aquestes ja s’han començat a tramitar, no estaran actives fins que no es faci efectiu el cobrament de les mateixes i en cas de les llicències s’hagin enviat els certificats mèdics.

 

Com la resta de conceptes, se us girarà un rebut.

 

EQUIPACIONS

Una vegada les responsables de les equipacions hagin confirmat que es disposa de la prenda enviaran un correu electrònic a la Secretaria del club per que es giri el rebut.